PRAVILA IN POGOJI ORGANIZATORJA* /TERMS AND REGULATIONS OF THE ORGANIZER*

 

1. Zavod Mirabelka ("Organizator") potrjuje, da bo poskrbel za strokovno vodenje in izvajanje dejavnosti delavnic Vibra 2019 v času trajanja dogodka in sicer od 26. do vključno 31.avgusta 2019. /

Zavod Mirabelka (hereafter referred to as “Organizer”) confirms that he will take care of the professional management and implementation of activities of Vibra 2019, 26-31 August 2019.    


2. Vsaka posamezna delavnica je omejena na 20-28 udeležencev, koreografski laboratorij na 15 udeležencev, program predavanj na 50 udeležencev. /

Each workshop is limited to 20-28 participants, choreographic lab program is limited to 15 participants, lectures are limited to 50 participants.    


3. Vsak udeleženec bo prejel identifikacijsko kartico s katero bo lahko vstopal v dvorane. /

Each participant will receive an identification card and with this card will be able to attend the chosen workshops.


4. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe in tatvine. /

The organizer does not assume responsibility for any damage and theft. The participant has to be ensured.


5. Snemanje in fotografiranje med urami ni dovoljeno, razen po predhodnem dogovoru z organizatorjem in pedagogom. /

Filming and photographing during the workshops is not allowed except by prior arrangement with the organizer and pedagogue.


6. Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa in urnika, o
čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni (vsaj 48 ur pred pričetkom delavnic). / The organizer reserves the right to change the program and the schedule. The participants will be informed in advance about the changes (at least 48 hours prior to the workshop).


7. ODPOVEDI: V primeru odpovedi udeležbe, organizator zadrži del vpla
čane kotizacije. In sicer:

V primeru, da udeleženec odpove udeležbo po 10.8.2019, organizator ne vrača vplačane kotizacije, razen v primeru bolezni (le na podlagi zdravniškega potrdila). O odpovedi zaradi bolezni udeleženec je dolžan obvestiti organizatorja  vsaj 24 ur pred pričetkom delavnic. V tem primeru organizator povrne vplačano kotizacijo, pomanjšano za stroške administracije v vrednosti 25,00 eur.

Cancellation policy

In case of cancellation of the booked workshops, the organizer will retain part of the fee paid in the following cases:

After 10th August 2019 the organizer does not accept cancellations and therefore does not return the workshop fees except in case of illness (only on the basis of a medical certificate). In case of illness the participant is obliged to inform the organizer about the cancellation at least 24 hours prior to the workshop. In this case the organizer shall reimburse the paid amount diminished by the administration fee (25,00 EUR). 

In case of cancellation the participant is obliged to inform the organizer in writing.


8. Delavnica se izvede,
če je nanjo prijavljenih najmanj 10 udeležencev. V primeru odpovedi delavnice s strani organizatorja, si lahko udeleženec izbere drugo delavnico v isti ceni, na kateri so še prosta mesta,  ali organizator povrne udeležencu vplačano vpisnino v celoti brez obresti. Organizator lahko zaradi nezadostnih prijav termin odpove, vendar najkasneje dva delovna dneva pred pričetkom delavnice. /

The workshop can be cancelled in case there are less than 10 participants enrolled on an individual workshop. In case of cancellation of a workshop by the organizer, the participant is allowed to choose any other available workshop in the same price, or the organizer shall reimburse the participant’s paid registration fee without interest. The organizer will inform the participants about the potential cancellation no later than 2 working days before the start of the course.


9. Odsotnost udeleženca med delavnicami ne vpliva na ceno delavnice oz. se cena delavnice ne zniža. /

The absence of a participant during the workshops does not affect the price of workshops, neither the price of the workshop will be reduced.


10. Udeleženec z oddajo Prijavnice potrjuje, da je polnoleten ali da je pridobil soglasje staršev / skrbnika za vpis in udeležbo na delavnicah Vibra. /

The participant with the submission of the Application form confirms that is over 18 years of age or else have obtained the permission of parents / legal guardian for enrollment and participation in VIBRA workshops.


11. Udeleženec potrjuje, da organizator sme uporabiti fotografije in video posnetke na katerih je prisoten udeleženec, posnete na delavnicah v promocijske namene (na spletni strani delavnic, v tiskanih in elektronskih medijih in v družabnih omrežjih delavnic VIBRA). V nasprotnem primeru bo udeleženec organizatorja ob prijavi pisno (po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ) obvestil, da se z objavo fotografij in video posnetkov ne strinja. /

The participant confirms that the organizer may use the photos and videos (in which he or she appears) taken during workshops for promotional purposes (on the website and social networks of VIBRA workshops, in printed and electronic media). In case the participant/applicant disagrees with the publications of photos and videos the participant shall send the announcement in writing to the organizer (by e-mail to Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ).


12. Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izklju
čno v namene prijave in obveščanja o poteku prijave ter pošiljanje informacij. Organizator jamči,da podatki prijavljenih ne bodo predani tretji osebi. V primeru težav oz. nejasnosti pri prijavi si organizator pridržuje pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo. /

Organizer ensures the protection of the personal data, which will be used only for the purposes of the application. The organizer guarantees that the information submitted not will be handed over to a third party. In case of problems or uncertainties concerning application, the organizer reserves the right to contact the participant through means of distance communication.


13. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). S prijavo udeleženec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za namene 
statisti
čne obdelave. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeležen- ca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006). /

The organizer will use the personal the data of the participant and keep in accordance with the Law on Personal Data Protection Act (Official Gazette. RS, no. 86/2004 to 113/2005). With the application the participant allows the organizer to process the given personal data in the organizer’s private collections and use it for statistical analyzes. The organizer can store and process these personal data indefinitely or until the cancelled written consent of the participant. Participant is entitled to all rights in accordance with the Consumer Protection Act (OG. RS, no. 20/1998 to 114/2006).


14. S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal na/pri prijavi resni
čni. Udeleženec izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo na delavnicah VIBRA in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Udeleženec potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne bo zahteval kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. /

With this Application the participant certifies that the information that he or she submitted is true. The participant declares that she or he is healthy and physically and mentally prepared for active participation in the selected workshop or workshops. The participant confirms that he or she will participate in the workshops at own risk. The participant confirms that he or she will not require any compensation claims from the organizer due any possible injuries or any other damages.

15. Udeleženci so dolžni poskrbeti za svoje zdravstveno zavarovanje ter organizatorju na zahtevo predložiti ustrezna dokazila. Brez ustreznega zavarovanja udeleženec ne sme sodelovati na delavnicah. Vsak zdravstveni problem, ki udeležncu povzroča težave pri plesu in ga/jo oviraja pri aktivni udeležbi na delavnicah, je potrebno jasno sporočiti pedagogu, ki vodi delavnice. / 

Participants are obliged to provide for their own health and liability insurances and provide proof if requested by organizer. Without the proper insurance (including coverage of physical therapy) the participant cannot participate in the course. Any medical problem that causes difficulties in dancing and hinder the active participation in classes, have to be communicated clearly to the teacher.


*Organizator / Organizer
Zavod Mirabelka 
Majaronova 16 
1000 Ljubljana 
Mati
čna številka: 6378862000 
dav
čna številka: 63679426


Ban
čni račun / Bank account details:

Številka računa / account number
SI 56 61000-0004974507


Banka / Bank: 
Delavska Hranilnica 
Mikloši
čeva 5 
1000 Ljubljana 
SWIFT:HDELSI22